เด็กสองภาษา

นี่คือส่วนหนึ่งของครอบครัวเด็กสองภาษาที่เอาแนวคิดเด็กสองภาษาไปใช้และได้เกิดเด็กสองภาษาขึ้นมา ไปดูความในใจกัน


หลังจากที่ผมเผยแพร่แนวคิดเด็กสองภาษา ในปี 2009 ผ่านหนังสือเด็กสองภาษา ทีวี เวิร์กช็อปและสื่อต่างๆ หลังจากนั้นก็มีครอบครัวจำนวนมากที่เอาแนวคิดนี้ไปฝึกลูกตัวเอง และก็เกิดเด็กสองภาษาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

ผมเองทยอยเก็บข้อมูลเด็กสองภาษา ตามเท่าที่ได้ติดต่อพบเจอเท่านั้น ไ่ม่ว่าจะเจอในเวิร์กช็อปหรือผ่านเว็บก็ตาม และนี่คือบางส่วนของครอบครัวเด็กสองภาษา ผมอยากให้พ่อแม่ค่อยๆดูเส้นทางของแต่ละคนเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับตัวเองในการสอนลูก และให้เห็นถึงแนวคิดที่แข็งแกร่งเชื่อมต่อร้อยเรียงของแนวคิดเด็กสองภาษา ว่าสามารถฝึกลูกเป็นเด็กสองภาษาได้จริง

สำหรับท่านที่ต้องการดูรายละเอียดของเด็กสองภาษาแต่ละคนให้คลิกภาพวงกลมของเด็กหรือคลิกที่เมนูแล้วเลือกชื่อน้องได้เลยครับ


ผลผลิตจากแนวคิดเด็กสองภาษา