D Center พัทลุง


ศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา (D Center) สาขาพัทลุง

061-415-5355


โรงเรียนบ้านดินพินรพี เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในระบบสองภาษา (D Center Phatthalung) เพื่อให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ผ่านการแปลจากไทยเป็นอังกฤษเหมือนที่โรงเรียนสอนค่ะ เด็กของเราจะถูกโปรแกรมสมองให้รู้จักสิ่งของรอบกายโดยใช้ภาษาอังกฤษทันที ไม่มีการแปล เด็กก็จะรู้จักการใช้คำ วลี รูปประโยคที่ถูกต้องผ่านการพูดในชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้ไปท่องคำศัพท์หรือเรียนไวยากรณ์แบบในรร.

ที่นี่เราเน้นสอนให้ฟังและพูด ไม่มีการสอนเขียนหรืออ่าน เรายังส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าเรียนร่วมกับเด็กๆเพื่อเรียนรู้วิธีการพูดไปด้วยกันเพื่อให้ไปใช้ที่บ้านได้เพื่อเพิ่มความถี่ในการฝึกฝน ผู้ปกครองยังได้เรียนออกเสียงที่ถูกต้องจากครูตุ๊กเพื่อให้พูดได้ชัดเจนและสามารถแก้ไขให้ลูกได้ ยังไงผู้ปกครองก็มาส่งนักเรียนอยู่แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า (หากสะดวกนะคะ)

โรงเรียนบ้านดินพินรพีตั้งอยู่ในสวนบนพื้นที่ 5 ไร่ ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน (นาข้าว สวนกล้วย มะนาว กาแฟ และบ่อปลา) ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะแก่การเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กๆ ที่โรงเรียนยังมีหนังสือนิทานภาษาอังกฤษไว้อ่านและยืมกลับบ้านได้ เราส่งเสริมให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ลูกฟังเพื่อเพิ่มพูนคลังศัพท์ในสมองเด็กและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน เรามีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเล็กๆในพัทลุงที่เด็กหรือรวมถึงผู้ปกครองมาพูดภาษาอังกฤษกันค่ะ


ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา พัทลุง