น้องภูมิ

หนังสือ “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้” ได้ให้แรงบันดาลใจและจุดประกายให้กับครอบครัวเราตั้งแต่อ่านจบ แนวคิดจากหนังสือช่วยให้เราเริ่มต้นได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบซึ่งสําคัญมากสําหรับการปลูกฝังเด็ก ๆ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาการของน้องภูมิที่ผ่านมาเป็นเหมือนของขวัญที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งที่เราในฐานะพ่อแม่จะสามารถให้ได้ ขอบคุณคุณบิ๊กและคุณตุ๊กตาที่ได้เขียนหนังสือที่เป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวสองภาษาทุก ๆ ครอบครัวครับ

ความในใจพ่อน้องภูมิ