น้องฟ้าใส ตาก

คุณพ่อน้องฟ้าใสมีความสนใจในการปูรากฐานภาษาอังกฤษให้กับลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างมาก นอกจากอ่านหนังสือเด็กสองภาษาแล้ว คุณพ่อยังมาเข้าเวิร์กช็อปโฟนิกส์และการออกเสียงโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเข้าคอร์สโค้ชชิ่งเรื่องเสียง เรื่องการเขียนและการฝึกพูดจากความรู้สึกอีกด้วย เพื่อนำหลักการฝึกไปใช้สอนน้อง

น้องฟ้าใสพูดภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการออกเสียงและจากความรู้สึก เนื่องจากการฝึกมาตั้งแต่เล็กๆด้วยแนวคิดเด็กสองภาษา ยินดีกับคุณพ่อด้วยครับ