น้องแองจี้ พังงา

คุณจ๋าสอนลูกตามแนวคิดเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้มาตั้งแตน้องแองจี้เล็กๆจนกลายเป็นเด็กสองภาษาที่น่ารัก แล้ววันหนึ่งที่ผมได้เปิดโครงการศูนย์ฝึกเด็กสองภาษาขึ้นมา คุณจ๋าก็ได้ตัดสินใจมาร่วมโครงการ และได้เปิดศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา สาขาพังงา