แผนที่โรงแรมที่ใช้อบรม

การอบรมเราเลือกใช้โรงแรมมารวยการ์เดนเป็นที่จัดงานที่เดียวอย่างต่อเนื่อง สถานที่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เดินทางสะดวก ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ ลงสนามบินดอนเมือง แล้วตรงมาทางพหลโยธินได้เลย