น้องรพิน

ครูตุ๊กมีความสนใจแนวคิดเด็กสองภาษามานานจากการอ่านหนังสือเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ และเมื่อมีน้องรพินทร์ก็ได้สอนลูกเป็นเด็กสองภาษาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ครูตุ๊กยังมีความฝันที่จะสร้างโรงเรียนในรูปแบบของตัวเองขึ้นมา

ซึ่งในปี 2019 ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผมและได้นำแนวคิดเด็กสองภาษามาใช้กับโรงเรียน และได้กลายเป็นศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา สาขาพัทลุงในที่สุด โดยสร้างเป็นโรงเรียนบ้านดินบนพื้นที่ 5 ไร่ของตัวเอง