ชำระเงิน

วิธีสมัครแพกเกจต่างๆ มีดังนี้

  1. เลือกแพกเกจและจำราคาแพกเกจ
  2. โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี รบกวนให้โอนเงินเป็นเศษสตางค์ (เศษเท่าไหร่ก็ได้) เพื่อการตรวจสอบด้วย เช่น 2,900.12
    เลขที่บัญชี 1112075492 ธนาคารไทยพาณิชย์
    พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์
  3. แจ้งรายละเอียดการโอน (ให้โอนเงินก่อนแจ้ง เพราะเวลาที่โอนเข้าจริงจะช่วยในการระบุคนโอนได้ครับ) เมื่อโอนเสร็จแล้ว โปรดแจ้งรายละเอียดการโอนตามฟอร์มนี้ครับ