หนังสือเด็กสองภาษา

ถ้าจะมอบของขวัญอะไรสักอย่างให้ลูก ไม่มีของขวัญใดเลอค่า เท่ากับการมอบทุนปัญญาให้กับลูก

หนังสือเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ทั้งซีรีย์มีทั้งหมด 6 เล่ม แต่ละเล่มก็มีรายละเอียดเนื้อหาที่เน้นแตกต่างกันไป ระยะเวลาในการเขียนทั้งหมด 6 ปี เฉลี่ยแล้วหนังสือออกมาปีละหนึ่งเล่ม เพื่อเติมเต็มเนื้อหาให้แน่นและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม

ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้พ่อแม่อ่านหนังสือทั้ง 6 เล่ม โดยให้เริ่มจากเล่มแรก ไปเล่มสอง และสามจนถึงเล่มหก ตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการเนื้อหาที่สนใจก่อน ก็สามารถหยิบเอาเล่มที่ต้องการไปอ่านก่อนได้เช่นกันครับ

หนังสือเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้เล่มแรก เปลี่ยนปกมาทั้งหมดสามครั้ง จากสีส้มเป็นสีเหลือง เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มแรงบันดาลใจและประสบการณ์

หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับหลัก 9 ข้อ ซึ่งนับว่าเป็นเล่มที่สอง และมีการปรับปรุงใหม่ในปี 2018 ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มหลักการสอน

หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับโฟนิกส์ เล่มนี้มีรูปแบบการเขียนแบบเรื่องสั้น อ่านง่าย เน้นเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ และยังแนะนำการสอนโฟนิกส์ให้กับลูกเมื่อโตขึ้นอีกด้วย เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มสอนโฟนิกส์

หนังสือพูดสองภาษา เล่มนี้เป็นหนังสือในซีรีย์เด็กสองภาษาเล่มที่สี่ ที่เน้นให้พ่อแม่ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับถามตอบ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาคำถามคำตอบยอดฮิตตลอดระยะเวลาหลายปีในการบรรยายและจัดเวิร์กช็อป เพื่อให้ค้นประเด็นที่สงสัยและได้คำตอบอย่างรวดเร็ว

หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับชุดฝึก เป็นหนังสือเล่มที่หกที่รวบรวมเอาชุดฝึกเด็กสองภาษา มาแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้อ่านและค้นหาง่ายขึ้น เพื่อใช้ในการฝึกเด็กสองภาษา


ความรู้สึกของผู้ที่อ่านหนังสือเด็กสองภาษา