เวิร์กช็อปเด็กสองภาษา

เวิร์กช็อปเด็กสองภาษาเป็นการบรรยายสดให้กับพ่อแม่ที่สนใจฝึกลูกเป็นเด็กสองภาษา ผมได้เดินทางไปจัดเวิร์กช็อปทั่วประเทศกว่าสิบปี