น้องแพรวา

แม่กาญจน์รู้จักแนวคิดเด็กสองภาษามานาน ได้สอนน้องแพรวาเป็นเด็กสองภาษาที่น่ารัก นอกจากนี้ยังมาร่วมโครงการเปิดศูนย์ฝึกเด็กสองภาษาที่ยะลาอีกด้วย และที่น่าสนใจก็คือศูนย์นี้เป็นศูนย์ฝึกเด็กสองภาษาแรกของโครงการนี้ครับ