สนใจเรียนเป็นโค้ช

โค้ชเด็กสองภาษา สอนและฝึกเด็กตามแนวคิดเด็กสองภาษาให้พูดจากความรู้สึก

โอกาสเปิดแล้วสำหรับผู้ที่มีใจรักงานการศึกษา มีพื้นฐานภาษาอังกฤษฟังและพูด เพื่อฝึกมาเป็นโค้ชเด็กสองภาษา

โค้ชมูน หนึ่งในผู้มาอบรมโค้ชเด็กสองภาษา