บรรยาย

นอกจากการบรรยายในเวิร์กช็อปเด็กสองภาษาแล้ว ผมยังมีโอกาสเดินทางไปบรรยายพิเศษตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับเชิญมา ไม่ว่าจะเป็นเวทีประชุมวิชาการด้านแพทย์ พัฒนาการเด็ก การศึกษา โรงเรียน หรือแม้กระทั่งการบรรยายในโบสถ์


กลุ่มนักศึกษาแพทย์ พนักงานองค์กร มาเรียนรู้การฝึกการออกเสียงด้วยการเล่นการ์ดสองภาษา