ประวัติผู้ใหญ่บิ๊ก

ผมได้ฉายา “ผู้ใหญ่บิ๊ก” มาจากการตั้งหมู่บ้านเด็กสองภาษา (เว็บโซเชียลสำหรับครอบครัวเด็กสองภาษา) โดยจำลองว่าบ้านทุกหลังที่สอนเด็กสองภาษามาเชื่อมต่อกันเป็นหมู่บ้าน ดังนั้นในฐานะที่ผมเป็นคนดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ก็เลยได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปโดยปริยาย

บิ๊ก พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์

 • ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะปัญญาประดิษฐ์ดาวินชี
 • Editor-in-Chief AI Thailand Journal
 • ประธานชมรมผู้ใช้เอไอไทย
 • เจ้าของช่องอนุบาล AI & Crypto
 • มัธยม SW2 / ตรี วิศวฯ KMITL / โท MBA NIDA
 • นักคิด นักเขียน นักพูด ด้านการศึกษา เทคโนโลยี การตลาดและโมเดลธุรกิจ
 • เขียนหนังสือด้านไอทีมามากมายหลายสิบเล่ม แต่ที่คนรู้จักมากที่สุดกลับเป็นหนังสือครอบครัว นั่นก็คือ หนังสือในชุด “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้”
 • Ex Vice President ในเครือ Central Online
 • ปี 2015 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 บุคคลเปลี่ยนโลก (ด้านแนวคิด)
 • เจ้าของแนวคิด One Man Company
 • เจ้าของแนวคิดและเทคนิค BigData
 • อดีตบรรณาธิการนิตยสารชั้นนำหลายเล่ม
 • หนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งงาน COMMART
 • คณะทำงานประชารัฐ ด้านปฏิรูปการศึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนสองภาษาของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท ม.กรุงเทพ ม.รังสิต ม.มหิดล และนิด้า
 • ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับมอหนึ่ง สว.2
 • กรรมการสมาคมครูและผู้ปกครอง สว.2