D Center ภูเก็ต

โทร. 086 959 9805
Line : 064 909 5559
ทีเชอร์แพท
fb page: D Center Phuket

ศูนย์ฝึกเด็กสองภาษาภูเก็ต ตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต ในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Baan & Beyond Phuket ชั้น 1 ภายใต้ Central festival Phuket

ศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา ภูเก็ตเปิดเมื่อ 1 เมษายน 2563 มาพร้อมสถานการณ์ Covid19 กระนั้นก็ดีผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา ภูเก็ต มีปณิธานอันแน่วแน่จึงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องVision วิสัยทัศน์สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็ก2 ภาษา อย่างเป็นธรรมชาติ

Mission พันธกิจดึงศักยภาพและฝึกเด็กในเมืองท่องเที่ยว ให้มีความกล้า มั่นใจและรักในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยราคาที่ผู้ปกครองเอื้อมถึงได้ ดูแลประหนึ่งดั่งคนในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและสามารถเป็นผู้นำได้ คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ จึงนำเอาแนวคิดเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้มาพัฒนาฝึกฝน กับเด็กอนุบาล 4 ขวบ จนถึงระดับประถมศึกษาฝึกพูดคิดอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีการแปล- เด็กเล็ก จะสามารถสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติได้โดยไม่ต้องคิดแบบภาษาสองชั้น

เด็กโตและเด็กลูกครึ่งจะมีเทคนิคการเรียนรู้แบบ Modern Style Learning เรียนรู้แบบสมัยใหม่ และจะมี Object Lesson การเรียนรู้โดยประจักษ์แก่ตา ที่ใช้กันอย่างได้ผลกว้างขวางจากต่างประเทศ คือเด็กสามารถคิดแก้ไขปัญหา Problem Solving อย่างสร้างสรรค์ เพิ่ม IQ และ EQ อย่างชาญฉลาด อีกทั้ง D Center Phuket ยังตอบโจทย์ ฟัง พูด อ่าน เขียนโดยนำแบบเรียนโฟนิกส์ มาใช้เพื่อให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจน ทำเลที่ตั้ง บ้านแอนด์บียอนชั้น 1 การเดินทางแสนสบายผู้ปกครองสามารถทำธุระหรือนั่งจิบกาแฟชิวๆได้ขณะที่รอบุตรหลานของท่านมาฝึกกับเรา

D Center Phuket
City Center
Center of every family!