D Center

ศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา (D Center) สถานที่ฝึกเด็กให้พูดจากความรู้สึกตามแนวคิดเด็กสองภาษา

เส้นทางสิบปีกว่าของแนวคิดเด็กสองภาษา เริ่มต้นด้วยหนังสือ มาสู่การจัดเวิร์กช็อป และเพิ่มเติมด้วยระบบโค้ชชิ่ง เพื่อให้การฝึกลูกเป็นเด็กสองภาษามีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในปี 2019-2020 จิ๊กซอร์สองตัวล่าสุดที่เติมเต็มลงไป ก็คือการเรียนออนไลน์และศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา (D Center)

ศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา (D Center) เป็นสถานที่ที่ช่วยพ่อแม่ฝึกลูกเป็นเด็กสองภาษาได้ง่ายขึ้น เพราะมีโค้ชเด็กสองภาษาที่ช่วยสอนตามแนวคิดเด็กสองภาษา เพื่อให้เด็กพูดออกมาจากความรู้สึกให้ได้

ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกเด็กสองภาษากระจายอยู่ในหลายๆจังหวัด พ่อแม่ที่มั่นใจแนวคิดเด็กสองภาษา อยากจะเสริมนอกจากการฝึกลูกจากที่บ้านแล้ว ยังอยากได้ส่วนเติมจากโค้ชอีก ผมแนะนำให้มองหาศูนย์ฝึกเด็กสองภาษาในจังหวัดที่อาศัยอยู่ และติดต่อไปที่ศูนย์โดยตรงเลย