ุชุดฝึก /e/ /eɪ/

การบ้าน 1
เมื่อดูคลิปเสร็จ ให้ทุกคนออกเสียงคำบังคับต่อไปนี้ (ตัวแรกเป็นอักษร a แล้วคุณจะรู้ว่าเสียงไทยเพี้ยนขนาดไหนที่เอาเสียงสระประสมมาเป็นเสียงสระเดี่ยวในภาษาไทย) และอย่าลืมเปิดดิกเขียนโฟเนติกส์กำกับทุกตัวนะครับ

a
eight
ache
apes

การบ้าน 2
คลิปต่อไปเป็นการเปรียบเทียบ การออกเสียงของสองเสียงที่ฟังแล้วคล้ายกันสำหรับหลายชาติ นั่นก็คือเสียงสระเดี่ยว /e/ กับเสียงสระประสม /eɪ/ ให้ออกเสียงช้าๆชัดๆ และเขียนโฟเนติกส์กำกับทุกตัวด้วย

การบ้าน 3
they’re hosting “Taste Test Sundays”

your family won’t have to sell the business in a fire sale.