ชุดฝึก /k/ /g/

การบ้าน 1
ให้ทุกคนเขียนคำบังคับต่อไปนี้ลงสมุด แล้วให้ออกเสียงคำบังคับต่อไปนี้ ช้าๆชัดๆ ให้ใช้ปากกาชี้ทีละคำที่ออกเสียง ให้ถ่ายคลิปที่สมุดได้เลย

cap gap
crate great
kill gill

back bag
tack tag
tuck tug
snack snag

backed bagged
tacked tagged
tucked tugged
snacked snagged


แนะนำให้เขียนลงกระดาษแล้ววางในแนวตั้งนะครับ จะได้ไม่มีเงา

ตัวอย่างเนทีฟที่พูดในชีวิตจริง

ในการพูดจริงแล้ว เนทีฟมักจะตัดเสียงท้ายออกเหนึ่งเสียง เหลือเพียงแต่เสียง /t/ เท่านั้น เพื่อให้พูดง่ายและคล่องขึ้น