ชุดฝึก /i/ /ɪ/

เมื่อฝึกออกเสียงเสร็จแล้ว ให้เปิดดิก https://dictionary.cambridge.org/ แล้วเขียนโฟเนติกส์ของคำเหล่านี้ลงกระดาษส่งด้วย ระหว่างเขียนให้ค่อยๆนึกถึงเสียงทีละเสียงมาประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ต้องเร่งเขียนให้จบ เรากำลังทำความเข้าใจเรื่องระบบเสียงอยู่

/i/ /ɪ/
feet / fit
leave / live
sleep / slip
these / this

Can you feel it?
Can you fill it?

Did you heat it?
Did you hit it?

He doesn’t want to leave.
He doesn’t want to live.


การบ้านพิเศษ

so the problem is nowadays with modern man when we feel in danger we still fill up with our own chemicals but because we can’t kill with traffic wardens or eat estate agents.