ชุดฝึก ed ending

การบ้าน 1
ให้ทุกคนเขียนคำบังคับต่อไปนี้ลงสมุด แล้วให้ออกเสียงคำบังคับต่อไปนี้ ช้าๆชัดๆ ให้ใช้ปากกาชี้ทีละคำที่ออกเสียง ให้ถ่ายคลิปที่สมุดได้เลย

ออกเสียงท้าย ed เป็น /t/
stopped / walked / jumped

ออกเสียงท้าย ed เป็น /d/
rubbed / cleaned / arrived

ออกเสียงท้าย ed เป็น /ɪd/
lifted / landed / heated / voted / handed

การบ้าน 2
ให้ออกเสียงประโยคต่อไปนี้ ให้ระวังการออกเสียงคำที่ขีดเส้นใต้ด้วย

and fallen from a rooftop somewhere and landed at my feet.

stopped
very excited about it
heated

ตัวอย่างจากผู้ฝึกคนอื่น