ชุดฝึก /ɪz/

การบ้าน 1
ให้ออกเสียงคำบังคับเหล่านี้ ช้าๆชัดๆ ให้ดูตัวอย่างของเพื่อนที่ออกเสียง และดูการพูดจริงของเนทีฟประกอบ

Pages / Buses / Lunches / Devices / Cases / Places


ตัวอย่างเนทีฟที่พูดในชีวิตจริง

devices
cases / places

ตัวอย่างจากผู้ฝึกคนอื่น