ชุดฝึก /ə/ Schwa

การบ้าน 1

เมื่อฟังคลิปเสร็จให้เขียนคำว่า telephone ลงไปในกระดาษ แล้วค่อยๆเขียนโฟเนติกส์ลงไปทีละตัวอย่างช้าๆคล้ายในคลิป เพื่อสำรวจความเข้าใจของตัวเองในเรื่องเสียงของคำ แล้วพูดออกมา

การบ้าน 2

อีกหนึ่งคลิป เป็นการเปรียบเทียบเรื่องการสะกด ของคำ เมื่ออยู่ในสภาพคำเดี่ยวจะออกเสียงแบบหนึ่ง แต่เมื่อไปเป็นส่วนประกอบของคำ เสียงก็จะเปลี่ยนไป เสียงสระที่มีอยู่เดิมนั้นก็จะกลายเป็นเสียงชวา

ให้เขียนคู่คำลงในกระดาษ ออกเสียง พร้อมกับเขียนโฟเนติกส์กำกับทุกคำครับ

man / salesman
pose / purpose
race / terrace
late / chocolate
cord / record
fast / breakfast
land / England

การบ้าน 3

ให้ฝึกพูดประโยคเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการพูดแบบท่อง และให้ระวังการออกเสียงคำที่เขียนเส้นใต้

Now it’s time to break the fast, have a good breakfast and get on with your day.

It is a Utopia used for a specific purpose which was to pose the question of the story or the question that..