เวลาพูดอังกฤษกับลูก ลูกถามว่าแปลว่าอะไรตลอดหรือไม่ก็แปลให้ฟัง ตัวอย่างเช่นเมื่อพ่อแม่พูดว่า The bird is flying in the sky. ลูกก็ตอบว่า…อ๋อ..นกหรือแม่?

อาการแบบนี้แสดงว่าลูกคุณเริ่มติดการแปลแล้ว ซึ่งมาจากผลของการสอน “เอ แอ๊นท์ มด” ในโรงเรียน…หรือไม่พ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแนวคิดเด็กสองภาษา ก็สอนลูกพูดอังกฤษไปแปลไป และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากสอนที่มากเกินไป “ไม่ส่งผ่านรอยต่อให้แข็งแรง” ตามหลักข้อที่หกของแนวคิดเด็กสองภาษา พ่อแม่เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ คำแนะนำข้อแรกก็คือ “อย่าใจร้อน” ให้ถอยกลับไปตั้งหลัก แล้วเริ่มต้นด้วยการพูดเป็นคำ ไม่มีการแปล เพื่อบังคับให้เด็กตีความด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสร้างโหมดภาษาที่สองขึ้นมาก่อน เมื่อเด็กแปลอีก ก็ให้ใช้ภาษาท่าทางแล้วให้เด็กเลียนแบบเสียง แล้วพ่อแม่ต้องทำหน้าที่ขัดเกลาการเลียนแบบ บังคับให้อยู่ในโหมดภาษาที่สองให้ได้ ให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยความถี่ เด็กจะค่อยๆเรียนรู้และแปลน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่แปลในที่สุด