ตอนนี้กำลังท้องอยากสอนลูกสองภาษา ควรจะเริ่มสอนตอนไหนดี เด็กเล็กที่สุดที่จะสอนได้เริ่มอายุกี่ขวบ?

ถึงแม้ว่ายังอยู่ระหว่างการตั้งท้อง ก็เริ่มศึกษาแนวคิดเด็กสองภาษาได้เลย เพราะต้องเตรียมตัวพ่อแม่ในเรื่องแนวคิดในการสอน การฝึกพื้นฐานการออกเสียง หัดพูดคำ วลีและประโยค สิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลา ดังนั้นไม่ต้องรอให้มีลูกก่อน และเมื่อน้องเกิดมาแล้ว ก็สามารถสอนได้ทันทีเลย เด็กจะใช้เวลากว่าปีในการสะสมทุกสิ่งที่อย่างที่คุณสอน ก่อนจะเปล่งเสียงแรกออกมา การสอนตั้งแต่ยังเล็กจะสอนได้ง่าย ไม่มีการต่อต้าน เพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือภาษาแม่ หรือภาษาที่สอง กรณีของตัวผมเองนั้น เริ่มสอนลูกตั้งแต่แรกเกิดจนโต โดยใช้ระบบหนึ่งคนหนึ่งภาษา นั่นก็คือผมเลือกพูดภาษาอังกฤษกับลูกอย่างเดียว และแม่เลือกพูดไทยอย่างเดียวครับ

เด็กเล็กเมื่อเราพูดอังกฤษไปแล้วลูกออกเสียงไม่ชัด หรือพูดแต่พยางค์ท้าย ทำอย่างไรดี?

สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาการพูดครับ เด็กจะพยายามฟังในสิ่งที่พ่อแม่พูดออกมา แล้วพยายามจะเปล่งเสียง “เลียนแบบ” ตาม ซึ่งแน่นอนมันไม่สมบูรณ์ แต่ช่วงเวลานี้จะมีพ่อแม่ทำหน้าที่ “ขัดเกลาการเลียนแบบ” ให้เด็กออกเสียงได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องอาศัย “ความถี่” เป็นอย่างมาก…ที่กล่าวมานี้คือกระบวนการพูดของภาษาแม่ สำหรับภาษาที่สองก็เช่นเดียวกัน พ่อแม่ต้องเข้าใจในจุดนี้ และต้องช่วยเด็กโดยขัดเกลาการเลียนแบบออกเสียงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนชัดในที่สุด