เสียง /ʒ/

มาถึงเสียงที่ยากและไม่คุ้นเคยสำหรับการออกเสียงของคนไทย นั่นก็คือ voiced sh ฝรั่งใช้เสียงนี้เยอะ ทำให้เราได้ยินเสียงลมลงต่ำๆบ่อย หนึ่งในนั้นก็เพราะเสียงนี้นั่นเอง 

เมื่อทุกคนเข้าใจการออกเสียง unvoiced sh แล้ว การออกเสียงนี้จะจับหลักได้ง่ายขึ้น เพราะเสียงนี้ก็คือการออกเสียง unvoiced sh แล้วใส่เส้นเสียงเข้าไปนั่นเอง

การบ้าน 1
เมื่อออกเสียงเสร็จแล้ว ให้เปิดดิก https://dictionary.cambridge.org/ แล้วเขียนโฟเนติกส์ของคำเหล่านี้ลงกระดาษส่งด้วย ระหว่างเขียนให้ค่อยๆเขียนนักถึงเสียงทีละเสียงมาประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ต้องเร่งเขียนให้จบ เรากำลังทำความเข้าใจเรื่องระบบเสียงอยู่

ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้พ่อแม่ซื้อแอพดิกชันนารีมาให้เด็กใช้ด้วยครับ แนะนำค่าย Cambridge หรือ Longman

**เริ่มหัดใช้ดิกชันนารีแล้วนะ พยายามเปิดฝึกให้คล่องนะครับ**

usual / unusual
vision / visual
conclusion / Asia
version / division
casual / television
beige / massage / prestige


ตัวอย่างการฝึกของผู้ฝึกคนอื่น