เสียงสระ /ɔ/

หนึ่งในเสียงสระที่มีความแตกต่างกันมากของสองสำเนียงหลัก อเมริกันและอังกฤษ เสียงนี้คือเสียง /ɔ/ คนไทยโดยส่วนใหญ่จะคุ้นกับสำเนียงอเมริกันมากกว่า ทั้งที่ในอดีตเรายึดตำราแบบอังกฤษ หลายต่อหลายเสียงเราคุ้นกับสำเนียงอังกฤษแต่เสียงสระนี้เราคุ้นกับสำเนียงอเมริกัน ก็นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกดี ผมอยากให้ทุกคนฟังและทำความเข้าใจทั้งสองสำเนียง ฟังให้ออก

เสียงนี้เป็นเสียงสระเดี่ยว สัญลักษณ์โฟเนติกส์เริ่มมีหน้าตาที่แปลกขึ้น เพราะตัวนี้จะคล้ายกับอักษร C กลับข้าง

ชุดฝึกนี้ให้ทุกคนฟังคลิปอธิบายให้ดี ออกเสียงคำบังคับทุกคำ และเขียนอักษรโฟเนติกส์กำกับด้วย https://dictionary.cambridge.org/  จากนั้นก็ฝึกพูดเป็นประโยคตามชุดฝึกที่ให้

tall / small / always
automobile , August
audience / applaud
saw , law , awful

He paused in the hall to talk with Paul.
The author talked to the small audience.
We all thought you bought it at the mall.