หลักสูตรโค้ชเด็กสองภาษา 1

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่ต้องการฝึกเป็นโค้ชเด็กสองภาษา สามารถสอนในศูนย์ฝึกเด็กสองภาษาทุกที่ได้ โดยเนื้อหาทั้งหมดออกแบบโดยคุณบิ๊ก พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ เจ้าของแนวคิดเด็กสองภาษา ผู้เขียนหนังสือเด็กสองภาษาทุกเล่ม

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็นสองคอร์สด้วยกันคือ หนึ่งแนวคิดและหลักในการสอนเด็กสองภาษา และสองการดูแลการออกเสียงของเด็กให้ได้แบบเนทีฟ ผู้ที่สมัครเข้ามาเรียนจำเป็นจะต้องเรียนจบทั้งสองคอร์ส

ระบบในการเรียนนั้นจะเป็นระบบเรียนแบบ eLearning & Coaching ไปพร้อมๆกัน โดย eLearning จะเรียนผ่านระบบออนไลน์ ทำความเข้าใจทีละประเด็น ดูคลิป อ่านเนื้อหา รวมถึงหนังสือเล่มจริงๆไปอ่านประกอบด้วย จากนั้นเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้ว ก็ให้ทำชุดฝึกในแต่ละประเด็นมาส่งให้คุณบิ๊กตรวจ เพื่อรับคำแนะนำ ปรับในจุดที่ยังทำไม่ถูกต้อง หรือต้องเพิ่มเติมตรงไหน และท้ายสุดก็ทำ assignment ซึ่งเป็นการลงสอนจริง แล้วส่งคลิปการสอนมาให้ประเมินอีกครั้ง กระบวนการส่วนนี้เรียกว่า Coaching