เขียนเรียงความ

Posted by บุหลัน on September 2, 2016 at 9:49am in English Club

1.สอบปลายปีนี้ คุณครูจะสอบเขียนเรียงความ เรื่องที่ประทับใจ

2.แม่ไม่แน่ใจว่าคุณครูจะตั้งหัวข้อเรียงความอะไรบ้าง หนูต้องเตรียมไปหลายหัวข้อ เช่น ไปเทียวทะเลในวันหยุด ,ครอบครัวของฉัน

3.ครูให้เขียนเรียงความ 3 ย่อหน้า ย่อหน้าละประมาณ 2 บรรทัดก็พอ แม่ว่า

  1. การย่อหน้าคือการ เว้นระยะหน้ากระดาษเข้าไป ประมาณ 2 นิ้ว ซึ่งใช้เมื่อเราจะเริ่มเขียนเรียงความบรรทัดแรก และเราจะขึ้นย่อหน้าใหม่อีกครั้ง เมื่อเราต้องการเปลี่ยนหัวข้อการเล่าเรื่อง

xxxxxxxxxxx……………………………………………

…………………………………………………………….

xxxxxxxxxxx…………………………………………..

…………………………………………………………….

xxxxxxxxxxx…………………………………………..

…………………………………………………………….


Reply by Ake on September 6, 2016 at 4:50pm
Delete
แบบนี้ดูนะครับคุณบุหลัน:

1.สอบปลายปีนี้ คุณครูจะสอบเขียนเรียงความ เรื่องที่ประทับใจ

  • In this final exam, your teacher will give you an essay question to write about a memorable story.

2.แม่ไม่แน่ใจว่าคุณครูจะตั้งหัวข้อเรียงความอะไรบ้าง หนูต้องเตรียมไปหลายหัวข้อ เช่น ไปเทียวทะเลในวันหยุด ,ครอบครัวของฉัน

  • I’m can’t tell what the topic of the essay would be given. So you should prepare different topics for it. For example, you may come up with things to write about your holiday trip to the sea, your family or something like that.

3.ครูให้เขียนเรียงความ 3 ย่อหน้า ย่อหน้าละประมาณ 2 บรรทัดก็พอ แม่ว่า

  • Your teach will ask you to write a three-paragraph essay. And I’d say writing 2 lines for each paragraph should be enough/ just right.

“I’d say..” มาจาก “I would say…” เป็นสำนวนตรงกับของไทยว่า “(ฉัน/ผม/เรา)ว่า….” ทำนองว่าไม่รู้ว่าจริง ๆ มันยังไง แต่ฉันคิดยังงี้

  1. การย่อหน้าคือการ เว้นระยะหน้ากระดาษเข้าไป ประมาณ 2 นิ้ว ซึ่งใช้เมื่อเราจะเริ่มเขียนเรียงความบรรทัดแรก และเราจะขึ้นย่อหน้าใหม่อีกครั้ง เมื่อเราต้องการเปลี่ยนหัวข้อการเล่าเรื่อง
  • When you start a paragraph, you should leave a (blank) space from the side of the page. The space could be about 2 inches wide. This is called to indent. We normally indent the first line of the paragraph. To put it simply, we usually leave a space on the line one of a paragraph. And when you want to change the thing (หรือ subject ก็ได้) you want to write, you begin a new paragraph.

“indent”(vt.) = ย่อหน้า

“To put it simply” หรือ “Simply put” เป็นสำนวน = “พูดแบบง่าย ๆ ก็คือ…”