รบกวนคุณครูด้วยค่ะ

Posted by Oly Petlada on October 18, 2016 at 9:22am in English Club

 1. แม่ไปทำงานก่อนนะคะ
 2. อยู่กับคุณย่า อย่าซนนะคะ
 3. อย่าดึงผมแม่
 4. ปล่อยมือ

Reply by แม่กระต่าย&น้องเนตั้น on October 18, 2016 at 9:30am
Delete

 1. I have to go to work.
 2. Stay with grandma and don’t be naughty.
 3. Don’t grab my hair.
 4. Please unhand.
  ▶ Reply

MessageEdit
Permalink Reply by Oly Petlada on October 18, 2016 at 9:37am
Delete
ขอบคุณมากค่ะ

▶ Reply

MessageEdit
Permalink Reply by รัชนี on October 18, 2016 at 2:56pm
Delete
Share ka

 1. แม่ไปทำงานก่อนนะคะ

I have to work. see you in the evening.

 1. อยู่กับคุณย่า อย่าซนนะคะ

Stay with grandma, be nice honey.

 1. อย่าดึงผมแม่

Don’t pull my hair.

 1. ปล่อยมือ

Let go of my hand.