ว่าด้วยเรื่องกว่าจะ. จะพูดอย่างไรดีคะ

Posted by สายปัญญา ศรีสวัสดิ์ on March 7, 2017 at 12:15pm in English Club

กว่าเราจะไปถึง เพื่อนก็เข้าแถวหมดแล้ว

กว่าจะพูดได้ขนาดนี้

กว่าจะมีวันนี้


Reply by Ake on March 7, 2017 at 4:53pm
Delete
กว่าจะทั้ง 3 ประโยค ในภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกัน จะมีประโยค 2 กับ 3 ที่จะคล้าย ๆ กันคือใช้ How กับ far ที่บอกถึงความคืบหน้า การพัฒนาการนะครับ และ How กับ get to กับ come to ในความหมายว่ามาถึงจุด ๆ หนึ่งในความก้าวหน้าครับ:

กว่าเราจะไปถึง เพื่อนก็เข้าแถวหมดแล้ว

  • By the time we get there, your friends will have already lined up.

กว่าจะพูดได้ขนาดนี้

  • Look how she/he has come this far in speaking!

กว่าจะมีวันนี้

  • Look how we got /have got to where we are today! หรือ How we came/have come to where we are today!