ประโยด ถัดผมเปีย พูดว่ายังไงหรอค่ะ

Posted by Nong naming-apple on August 21, 2018 at 2:38pm in English Club

นู๋มานี้ มาม๊าถัดผมเปียให้

ขยับมาอีกนิด

หันมาอีกด้านจ๊ะ  มาม๊าจะถัดอีกด้านก็เสร็จแล้ว

อ้าวอีกด้านหนึ่ง

 รบกวนด้วยค่ะะะะ


Reply by Ake on September 3, 2018 at 4:13pmDelete

นู๋มานี้ มาม๊าถัดผมเปียให้

– Come over here.  I’ll braid your hair for you.

ขยับมาอีกนิด

– Move a bit closer (to me).

หันมาอีกด้านจ๊ะ  มาม๊าจะถัดอีกด้านก็เสร็จแล้ว

– All right, give me the other side.  I’ll do the braid here and everything will be all done.

อ้าวอีกด้านหนึ่ง

–  Well, the other side?