ซีรีย์ฝึกเด็กสองภาษา EP.8 | empty

ซีรีย์ฝึกเด็กสองภาษา EP.8 | ชุดฝึกง่ายๆให้พ่อแม่ลองทำ เพื่อให้น้องพูดจากความรู้สึก ทำเองได้ที่บ้าน อุปกรณ์หาง่ายๆมีทุกบ้าน (Empty)