ใครควรเป็นคนสอนภาษาที่สองดี พ่อหรือแม่?

โดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงพูดเก่งกว่าผู้ชาย คนเป็นแม่มีเรื่องราวที่ต้องคุยมากกว่าคนเป็นพ่ออยู่เยอะ ถ้าคนสอนลูกเป็นหลักเป็นแม่ ก็จะช่วยเพิ่มความถี่ในการใช้ภาษาได้มากและมีรายละเอียดในการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวมากกว่า ผมสนับสนุนให้แม่เป็นคนสอนเป็นหลักครับ

แต่อย่างไรก็ตามถ้าเลือกระบบหนึ่งเวลาหนึ่งภาษาในการฝึก ก็ให้ช่วยกันพูดทั้งสองคน เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นครับ