เวิร์กช็อปเด็กสองภาษาคืออะไร จำเป็นต้องเข้าไหม?

เวิร์กช็อปเด็กสองภาษาก็คือการเข้าฟังบรรยายขั้นตอนการสร้างเด็กสองภาษาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกลายเป็นเด็กสองภาษา พร้อมกับยกตัวอย่างขั้นตอนการสอน และพิสูจน์ให้เห็นว่าแต่ละแนวคิดมันขับเคลื่อนไปได้อย่างไรในการสอนลูก เวิร์กช็อปนี้เป็นการฝึกพ่อแม่ ไม่ใช่เอาลูกมาฝึก ดังนั้นการเดินทางมาอบรมควรจะเป็นพ่อแม่

ตอนนี้ผมเปิดอบรม 2 เวิร์กช็อป คือหนึ่ง “เวิร์กช็อปเด็กสองภาษา” และสอง “เวิร์กช็อปโฟนิกส์และการออกเสียง” สำหรับเวิร์กช็อปที่สองนั้นจะเน้นการอบรมพื้นฐานการออกเสียงของภาษาอังกฤษว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรดี ระบบการออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงความเข้าใจผิดต่างๆนานาของคนไทยที่มีต่อภาษาอังกฤษ

สำหรับคำถามที่ว่าจำเป็นต้องเข้าเวิร์กช็อปไหม? คนที่มาเข้าเวิร์กช็อปจำนวนมากแต่ละรุ่นส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือมาแล้วทั้งนั้น และมักจะบอกว่า ในเวิร์กช็อปจะให้ความรู้สึกและความเข้าใจที่แตกต่างจากการอ่านหนังสืออยู่พอสมควร บางคนบอกว่าสะดวกและประหยัดเวลา เพราะไม่มีเวลาอ่านก็สามารถทำความเข้าใจแนวคิดเด็กสองภาษาจบได้ในหนึ่งวัน

ผมอยากให้ดูคลิปวิดีโอความรู้สึกของคนที่เข้าเวิร์กช็อปแล้วค่อยตัดสินใจครับ


Nothing Found