เมื่อลูกดื้อต้องอบรมสั่งสอนลูกเป็นภาษาอะไร?

ภาษาที่ใช้ในการอบรมดีที่สุดก็คือภาษาไทยครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาอะไรนัก จะพูดด้วยภาษาอังกฤษก็ได้ครับ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม การทำแบบนี้ไม่ผิดหลักของแนวคิดเด็กสองภาษาครับ รบกวนอ่านเพิ่มเติมในหลักข้อที่เจ็ด เลือกระบบให้เหมาะสมกับตัวเอง

เพิ่มเติมอีกนิดสำหรับหลักข้อที่เจ็ด เมื่อคุณเลือกระบบหนึ่งเวลาหนึ่งภาษาในการสอนแล้ว อย่าเลือกเวลาที่เป็นเงื่อนไขมัดตัวเอง เช่นเลือกว่า จันทร์ถึงศุกร์พูดอังกฤษ เสาร์อาทิตย์พูดไทย เพราะเมื่อเกิดกรณีลูกดื้อวันจันทร์ คุณจะต้องรอถึงวันเสาร์กว่าจะได้อบรมเป็นภาษาไทย การเลือกเงื่อนไขในการพูดไทยหรืออังกฤษ ให้ยึดหลักตามสะดวกดีที่สุดครับ เพียงแต่ฝึกให้เด็กสลับโหมดให้ถูกต้อง ถามไทยตอบไทย ถามอังกฤษตอบอังกฤษ