เป็นพ่อแม่ที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดีขึ้นด้วย เพื่อสอนลูกและความก้าวหน้าในอาชีพ ต้องเริ่มต้นอย่างไรคะ?

ผมมีคำแนะนำสองข้อครับ ข้อแรกผมได้นำเสนอแนวคิด “พูดสองภาษา” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการฝึกเด็กโตและผู้ใหญ่ในการพูดสองภาษาจากความรู้สึก ผมอยากให้พ่อแม่ที่สนใจ ลองศึกษาแนวคิดนี้ดูว่าน่าสนใจและยอมรับหรือเปล่า ถ้าใช่ก็เริ่มฝึกตามแนวคิดนี้ครับ ผมพยายามจะทำกลุ่มที่สนใจแนวคิดนี้มาฝึกด้วยกัน ขอให้ติดตามข่าวสารจากเว็บ 2pasa.com นะครับ

ข้อสอง..ผมอยากให้เริ่มต้นที่ความเข้าใจเรื่องการออกเสียง ศึกษาเรื่องตัวกำกับการออกเสียง คิดถึงเรื่องไวยากรณ์ให้น้อย ให้ฝึกพูดจากความรู้สึก ซึ่งก็มาจากการเลียนแบบนั่นเอง