อยากได้หนังสือคู่มือพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หาได้ที่ไหน?

หนังสือภาษาอังกฤษที่มีเห็นในท้องตลาด โดยส่วนใหญ่แล้วไม่สอดคล้องกับแนวคิดเด็กสองภาษา เน้นการแปล ใช้ภาษาไทยในการกำกับการออกเสียง เน้นประโยคสนทนาเยอะๆ ไม่เน้นคุณภาพ

การฝึกตามแนวคิดเด็กสองภาษานั้นเน้น “น้อยแต่มีคุณภาพ”…เน้นพื้นฐานการออกเสียง เน้นการสร้างการพูดจากความรู้สึกมากกว่าการพูดได้เยอะๆ ดังนั้นหนังสือควรจะสอดคล้องกับแนวคิดนี้ครับ นอกจากหนังสือเด็กสองภาษาเล่มนี้แล้วผมยังทำหนังสือเด็กสองภาษาอีกเล่ม ที่เน้นพื้นฐานการฝึกทีละขั้น ทำตามทีละแบบฝึกหัด จากคำไปสู่วลี จากวลีไปเป็นประโยคครับ หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า “เด็กสองภาษา ฉบับแบบชุดฝึก”