ถ้าเลือกระบบการสอนแบบหนึ่งเวลาหนึ่งภาษาแล้ว ควรเลือกเวลาแบบไหนดี?

ให้เลือกเวลาแบบตามสะดวกจะยืดหยุ่นในการใช้มากที่สุดครับ ไม่จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขเวลาที่ตายตัวมากไป เช่นคุยภาษาอังกฤษจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์อาทิตย์พูดไทย หรือพูดอังกฤษตอนเช้ากับก่อนนอน ให้เลือกตามสะดวกเลยครับ สะดวกเวลาไหนก็พูด แต่ต้องตกลงกับเด็กให้สลับโหมดการพูดให้ตรงกันด้วยครับ