เด็กเล็กเมื่อเราพูดอังกฤษไปแล้วลูกออกเสียงไม่ชัด หรือพูดแต่พยางค์ท้าย ทำอย่างไรดี?

สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาการพูดครับ เด็กจะพยายามฟังในสิ่งที่พ่อแม่พูดออกมา แล้วพยายามจะเปล่งเสียง “เลียนแบบ” ตาม ซึ่งแน่นอนมันไม่สมบูรณ์ แต่ช่วงเวลานี้จะมีพ่อแม่ทำหน้าที่ “ขัดเกลาการเลียนแบบ” ให้เด็กออกเสียงได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องอาศัย “ความถี่” เป็นอย่างมาก…ที่กล่าวมานี้คือกระบวนการพูดของภาษาแม่

สำหรับภาษาที่สองก็เช่นเดียวกัน พ่อแม่ต้องเข้าใจในจุดนี้ และต้องช่วยเด็กโดยขัดเกลาการเลียนแบบออกเสียงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนชัดในที่สุด