สื่อการสอนภาษาอังกฤษที่มีในท้องตลาดใช้สอนลูกได้ไหม?

สื่อการสอนในตลาดบ้านเราเกือบทั้งหมดเท่าที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ซีดี ดีวีดี จะแปลไทย คำต่อคำ ประโยคต่อประโยค และเทียบการออกเสียงด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เรา “พูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาไทย” สิ่งเหล่านี้ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดเด็กสองภาษา

แนวคิดเด็กสองภาษาจะต้องไม่มีการแปล จะต้องเน้นการสร้างโหมดภาษาที่สองให้เกิด การออกเสียงจะต้องใช้ตัวกำกับการออกเสียงมาตรฐานสากลที่เรียกว่า “โฟเนติกส์”

สื่อการสอนตามแนวคิดเด็กสองภาษาที่ดีนั้นมีข้อพิจารณาหลายข้อ แต่ข้อแรก ควรเป็นสื่อที่เด็กฝรั่งดู เด็กฝรั่งดูอย่างไร เด็กไทยก็ดูอย่างนั้น ยกตัวอย่างดีวีดีเทพที่ผมแนะนำในหนังสือเด็กสองภาษาเล่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น Caillou, Kipper, Wonder pets, Blue Clues, Baby Einstein, Little Einstein หรือ Mommy and Me สื่อดีวีดีเหล่านี้ก็ยังเป็นสื่อที่ดีและสอดคล้องกับแนวคิดเด็กสองภาษาครับ

ถ้าคุณสนใจเรื่องเลือกซื้อสื่อการสอนสอดคล้องกับแนวคิดเด็กสองภาษา ติดตามได้ในเว็บ www.2pasa.com ครับ