สอนเด็กไปสักพัก เด็กยังพูดภาษาอังกฤษบางคำไม่ชัด ต้องทำอย่างไร?

สำหรับเด็กเล็กไม่เกินสามขวบ การพูดคำไม่ชัดนับว่าเป็นเรื่องปกติ และนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการพูดจากความรู้สึก เพราะการเลียนแบบในครั้งแรกๆนั้นยังไม่สมบูรณ์หรอก ดังนั้นพ่อแม่ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ และต้องขัดเกลาการเลียนแบบไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะพูดคำนั้นเคลียร์เพียงพอ

พ่อแม่ไม่ต้องกังวลใจมากไปและไม่ต้องไปกดดันเด็กในกรณีที่ยังออกเสียงไม่ได้ บ่อยครั้งที่ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าเด็กจะเลียนแบบได้ดี ซึ่งว่าไปแล้วก็คงไม่ต่างกับการพูดภาษาไทย เด็กจำนวนไม่น้อยกว่าจะพูดเสียง ส. เสือ ได้ชัดต้องโตจนถึ
งสี่ขวบทีเดียว