ผู้ใหญ่สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกแบบเด็กสองภาษาได้ไหม?

ได้ครับ แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักหลายข้อเพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกผู้ใหญ่ ผมใช้เวลากว่าปีในการร่างแนวคิดที่ใช้ฝึกผู้ใหญ่ในการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก ซึ่งผมจะเรียกว่า “แนวคิดพูดสองภาษา”

แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดเด็กสองภาษา มีหลักในการฝึกทั้งหมด 10 ข้อ รายละเอียดของหลักการทั้งหมดให้อ่านในหนังสือ “พูดสองภาษา คุณสร้างได้เอง” นอกจากแนวคิดแล้ว ผมยังได้ออกแบบวิธีการเอาแนวคิดไปปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งออกมาอยู่ในหน้าตาของเกมส์พูดสองภาษา

ในปี 2012 เป็นปีที่ผมนำเสนอแนวคิดพูดสองภาษาออกสู่สังคม ผมได้ฝึกอบรมให้กับสมาชิกหมู่บ้านเด็กสองภาษา และองค์กรธุรกิจหลายองค์กรที่สนใจเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในการฝึกคนในองค์กรให้พูดภาษาอังกฤษให้ได้ ซึ่งผมพยายามจะบอกให้กับทุกคนว่า ผมไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษ แต่ผมเป็นคนออกแบบกรอบการฝึกและช่วยสร้างวัฒนธรรมการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร ซึ่งสิ่งนี้สำคัญกว่า เพราะถ้าองค์กรมีวัฒนธรรมการฝึกพูดภาษาอังกฤษในองค์กรแล้ว ความถี่ในการใช้จะเพิ่มขึ้นมา ไม่ต้องรอความสมบูรณ์แบบ การพัฒนาและการขัดเกลาการเลียนแบบให้ดีขึ้นเรื่อยๆจากคนในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า