ญาติผู้ใหญ่ หรือคนในบ้านอยากพูดอังกฤษกับลูกด้วย แต่สอนไปแปลไป ทำอย่างไรดี?

มีอยู่สองทางเลือกครับ…หนึ่งให้ญาติผู้ใหญ่ หรือคนในบ้านทำความเข้าใจแนวคิดเด็กสองภาษา และสอนตามแนวทางที่ว่าไว้ โดยเฉพาะเรื่องการฝึกออกเสียง ถ้าทำได้ดี ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความถี่ในการสอนเป็นอย่างมาก แต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่สนใจที่จะฝึก และยังสอนแบบแปล แถมคุณภาพเสียงยังไม่ดีพอ ผมว่าต้องนั่งคุยกันว่าสอนแบบนั้นจะทำให้เด็กเป็นเด็กสองภาษาไม่ได้ การสอนแบบนั้นจะทำให้ติดลบ ผมแนะนำให้พูดไทยอย่างเดียว แล้วพ่อแม่เป็นคนสอนเองตามแนวคิดจะดีกว่าครับ