พี่เน็กซ์งานเข้า!!!!!

Posted by พ่อพี่เน็กซ์ กะน้องเนม on May 26, 2010 at 9:30am

อันเนื่องมาจาก concept 2pasa นี้แหละ 10 มิ.ย ที่ีจะถึงจะมีวานไหว้ครูที่โรงเรียน ระดับอนุบาล (พี่เน็กซ์ อ.3 ครับ) คุณครูจะจัดให้มีตัวแทนเด็กกล่าวคำขอบคุณคุณครูเป็นภาษาอังกฤษ สงสัยผลงาน 2pasa จะเข้าตาครูที่โรงเรียน พี่เน็กซ์เลยได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเพื่อน ๆ และ น้อง ๆ กล่าวคำขอบคุณดังที่ว่า งานก็เลยเข้าทั้งคุณพ่อและพี่เน็กซ์ครับ โดยคุณครูเค้าก็ให้บทมาท่อง ไม่สั้นไม่ยาว ครับ แต่ก็ ต้องใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะจำกันได้ จริง ๆ คุณพ่อก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกครับที่ต้องให้เน็กซ์ท่องจำไปพูด อยากให้เป็นแนวถามตอบสด ๆ จะดีกว่า แต่ก็ไม่อยากขัดทางโรงเรียนเค้า ก็จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเต็มที่ครับ มาดูบทที่เน็กซ์ต้องฝึกพูดกัน

Good morning everyone , My name is …………………………………………. ,In celebration of the WAI KRU DAY , I would like to express my deepest thanks to teachers for giving us the best in education and providing the safe and healthy enviroment for learning .Thank you teachers for teaching and helping us to become good students. In response , we will try our best to become very cooperative students and good children.

Thank you.