1 ปีกว่าบนเส้นทางครอบครัวสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

Posted by JN Family (Nitiya) on June 12, 2014 at 6:00pm

หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ตั้งแต่ตอนที่ตั้งครรภ์ได้เกิดแรงบันดาลใจและจุดประกายให้กับครอบครัว จึงได้นำแนวคิดจากหนังสือมาเริ่มต้นจัดระบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้ลูกสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จากความรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติเริ่มจากการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นไปตามลำดับ

เนื่องจากมีเวลาในแต่ละวันในการฝึกฝนไม่มากนักจึงต้องอาศัยวินัยในการทำทุกวันอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการออกเสียงโฟนิคให้ชัดเจน ทำให้เป็นเรื่องสนุกสนานเรียนและเล่นไปพร้อมๆกับลูก โดยตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งวิธีที่ใช้ในช่วงแรกๆคือการเปิดเพลงเด็กภาษาอังกฤษให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดทุกวันทั้งเช้าและเย็น จนทั้งป๊าและแม่เองก็เริ่มร้องเพลงเด็กพวก Good morning, Twinkle star, Apple , Coconut ได้คล่องเชียว ซึ่งเราก็สังเกตได้ว่าลูกจะชอบให้ร้องเพลงให้ฟังตอนกล่อมนอน ยิ่งถ้าเป็นเพลง Apple จะชอบฟังมากกว่าเพลงอื่นๆ จนกลายเป็นเพลงประจำตัวไปซะแล้ว ต่อมาก็เริ่มอ่านหนังสือนิทานและFlash Card ภาษาอังกฤษให้ฟังทุกวัน และในช่วงเวลานี้ก็ได้เริ่มหาข้อมูลแนวทางการฝึกฝนในรูปแบบที่เพิ่มขึ้นจากเว็บเด็กสองภาษา ซึ่งช่วยได้มากในเรื่องของการสอนที่แต่ละครอบครัวของทำเนียบเด็กสองภาษามาแชร์ประสบการณ์ ในการสอนให้ลูกใช้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกและไม่แปลภาษาสองชั้น จึงได้นำความรู้ในการใช้ภาษาหลายๆรูปแบบมาสรุปเขียนเป็น Mind Map ติดไว้ใช้ Apply ตามสถานการณ์ ช่วยให้เห็นภาพและจำง่ายแม่นยำขึ้น เวลาผ่านไป 1 ปีกว่าบนเส้นทางครอบครัวสองภาษา สิ่งที่ทุ่มเทไปก็เริ่มบังเกิดผล เมื่อลูกเริ่มชี้นิ้วตามสิ่งรอบตัวและภาพใน Board Book จากคำถามง่ายๆเช่น Where is a clock/ a ball/ a fluoride/ a telephone/ a car/ a bird/ a dino/ a toothbrush/ a monkey/ a mickey mouse/ a worm? และเริ่มเข้าใจคำสั่งง่ายๆเช่น

Come here,please./ Give me,please./ Kiss / Lay down,please.

แต่สำหรับบางคำที่ลูกต้องการบอกความรู้สึกเค้าจะบอกเราผ่าน Baby sign เช่นคำถาม

Do you want some water? จะเอามือไปแตะที่ปาก

/ Good Bye. จะโบกมื

/ Do you want more food? จะปรบมือ

/ Where is the way? จะชี้ไปที่ที่อยากให้พาไป

/ Where is your nose? จะเอามือไปแตะที่จมูก

/Brush our teeth จะยกมือทำท่าแปรงฟัน

/Clap your hands จะปรบมือ

/Raise your hand จะยกมือขึ้น1ข้าง

/Put on your pants จะหยิบกางเกงมาใส่

/Wash your hands จะทำท่าล้างมือ เห็นพัฒนาการของลูกที่ผ่านมาเป็นเหมือนของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่มอบให้ทั้งครอบครัวมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันทุกวัน ซึ่งคุ้มค่ากับการทุ่มเทจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆเป็นstep ให้สอดคล้องตามพัฒนาการของลูกในแต่ละช่วงเวลา