tar.. เยอะ เยอะ

Posted by Bhoom (and papa) on July 27, 2009 at 7:30pm

ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องภูมิเริ่มจะหยิบศัพท์คำโน้น คำนี้มาผูกเรื่องราวเพื่อสื่อสารมากขึ้น เช่น
ธง.. หย่าย หย่าย.. (ธงชาติขนาดใหญ่ ๆ)
นก.. บิน
น้ำ.. เล็ก เล็ก..
เป็นต้น

วันนี้ น้องภูมินั่งดูรูปในหนังสือ ชี้โน่น ชี้นี่ ไปเรื่อย
พร้อม ๆ กับการเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ ในหนังสือตามปกติ

bear.. clock.. bird.. duck.. ble.. (table)
on.. (lion) nana.. (banana) moon.. cowd.. (cloud)

จนมาถึงหน้าท้องฟ้ากลางคืนที่มีดาวเต็มไปหมด

bhoom: tar.. tar.. (tar = star)
papa: yes.. stars..

bhoom: tar.. tar..
(พร้อมกับชี้ดวงนั้นที ดวงโน้นที)

bhoom: เยอะ เยอะ.. tar.. เยอะ เยอะ
papa: (??) และก็นึกออกว่าไม่เคยสอนว่าจะบอกยังไงเวลาเห็นอะไรเยอะ ๆ

papa: oh.. right.. so many stars..

papa: bhoom.. say “men..”
bhoom: “men..”

papa: “ni”
bhoom: “ni”

papa: “stars..”
bhoom: “tar..”
papa: Good boy!

papa: Say “many stars” again..
bhoom: “men.. ni..”
bhoom: … ……. ….. … .

papa: “..stars”
bhoom: “taaarrrrrr….”
papa: Good boy!

🙂

  • น้องภูมิอายุ 1.6 เดือน 1 สัปดาห์ ครับ