เมื่อฝึกเด็กสองภาษาไปสักพัก เด็กเริ่มพูดปนกันทั้งไทยและอังกฤษ

เด็กเริ่มมีการพูดปนทั้งไทยและอังกฤษในช่วงที่เด็กเริ่มหัดพูดใหม่ๆ ถือว่าเป็นภาวะปกติครับ เนื่องจากคลังศัพท์อาจจะไม่พอ เมื่อเด็กต้องการสื่อความหมาย จึงไปดึงคลังคำศัพท์ของอีกภาษามาใช้…ให้พ่อแม่ค่อยๆเติมคลังคำศัพท์เข้าไปอย่างใจเย็นและขัดเกลาการเลียนแบบให้สมบูรณ์ด้วยความถี่ เมื่อเขาโตขึ้นมา เขาจะแยกแยะภาษาแต่ละภาษาออกจากกันได้เองครับ

นอกจากเรื่องพูดปนกันทั้งสองภาษาแล้ว บางครั้งเด็กอาจจะมีภาวะพูดติดอ่างบ้าง ซึ่งไม่ต้องตกใจไป ค่อยๆขัดเกลาการเลียนแบบให้ช้าและเคลียร์…ไม่ช้าภาวะติดอ่างนี้ก็จะหายไปในที่สุด