อ่านหนังสือแล้วทำไมต้องมีโค้ชดูแลอีก?

เปรียบไปแล้ว ก็เหมือนกับการเล่นกีฬา สามารถเล่นเองได้ แต่ถ้าต้องการเป็นนักกีฬาและเล่นให้เก่ง นักกีฬาเกือบทุกคนก็ต้องมีโค้ช เพื่อช่วยดู ช่วยประเมิน ปรับแก้ไขและออกแบบการฝึกให้