สามข้อไม่ควรทำ ในการสอนลูกเป็นเด็กสองภาษา!

พ่อแม่ที่เริ่มสอนลูกเป็นเด็กสองภาษา มีอยู่สามสิ่งที่ไ่ม่ควรทำ ให้พ่อแม่ลองเช็คดูว่าได้ทำไปแล้วบ้างหรือยัง? ใครที่ทำไปแล้วก็ต้องมาแก้นะครับ