ลูกโตแล้ว ยังสอนให้เป็นเด็กสองภาษาทันไหม?

ไม่มีคำว่าสายสำหรับการสอนสองภาษาครับ เด็กเล็กหรือเด็กโตก็สามารถสอนได้เพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องให้เหมาะกับวัยของเด็กแต่ละคน 

มีพ่อแม่หลายครอบครัวที่ฝึกลูกเป็นเด็กสองภาษาตอนเด็กโต ไม่ว่าจะเป็นห้าขวบ หกขวบ ไปจนถึงสิบขวบ บางครอบครัว พ่อแม่เข้าใจหลักการดี ฝึกได้แม่นยำ เด็กไม่ต่อต้าน ทำให้ใช้เวลาไม่นานนักที่จะทำให้เด็กพูดสองภาษามาจากความรู้สึก และพูดได้ค่อนข้างเยอะ

ตัวอย่างเช่นครอบครัวน้องขมิ้นกับพี่เมือง ตอนเริ่มฝึกน้องขมิ้นอายุ 5 ขวบ พี่ขมิ้น 7 ขวบ ในช่วงแรกของการฝึกคุณแม่น้องขมิ้นยังไม่แม่นในหลักการสอน สอนไปสักพักแล้วเลิก จากนั้นก็มาทำความเข้าใจให้ดีขึ้นแล้วสอนรอบที่สอง การสอนมีความแม่นยำขึ้น เด็กไม่ต่อต้าน เพียงระยะเวลาไม่นานนัก เด็กทั้งสองคนก็สามารถพูดสองภาษาได้

ดังนั้นถ้าสนใจเด็กสองภาษา อย่าปล่อยเวลาผ่านครับ มาเริ่มทำความเข้าใจแนวคิดเด็กสองภาษาและเริ่มฝึกกับลูกกันเลยครับ